Нашите преподаватели

Проф. д-р инж. Георги Христов е член на катедра Телекомуникации на Русенски Университет „Ангел Кънчев“ от 2008 г. Професионалните му интереси са в областта на телекомуникационните мрежи и системи, процесите по маршрутизирне и комутация, IP технологиите, софтуерно-дефинираните мрежи, Интернет на нещата (IoT), вградените системи и роботиката.

Доц. д-р инж. Пламен Захариев е член на катедра Телекомуникации на Русенски Университет „Ангел Кънчев“ от 2006 г. Професионалните му интереси са в областта на безжичните технологии, сензорните мрежи, роботиката, Интернет на нещата (IoT), вградените системи, телекомуникационната сигурност и 3D технологиите.

Гл. ас. д-р Дияна Кинанева е член на катедра Телекомуникации от 2017г.  Занимава се с преподавателска дейност като професионалните ѝ интереси са в областта на комуникационните мрежи, маршрутизиращи протоколи, облачни услуги, виртуализация, Интернет на нещата и др.

Какво ще научите при нас

Мрежова сигурност

Приложно програмиране

Мобилни приложения

Виртуална реалност

3D моделиране

Нашите партьори