3D моделиране

Georgi Hristov
Free
  • 0 student
  • 0 lessons
  • 0 quizzes
  • 10 week duration
0 student

Предстои публикуване на учебното съдържание.

Обучителен курс за създаване на тримерни модели за онагледяването на учебно съдържание, както и за илюстриране на обекти, които са невидими с просто око (например атоми, молекули и клетки).

Curriculum is empty

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
Free