3D моделиране

User Avatar
Uncategorized

3D моделиране

10 weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

Предстои публикуване на учебното съдържание.

Обучителен курс за създаване на тримерни модели за онагледяването на учебно съдържание, както и за илюстриране на обекти, които са невидими с просто око (например атоми, молекули и клетки).

Curriculum is empty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *