Приложно програмиране

admin
Free
 • 4 lessons
 • 0 quizzes
 • 10 week duration

Въведение в блоковото програмиране на дронове

В този урок ще се запознаем с:

 1. Какво представляват дроновете и за какво се използват?
 2. Компоненти и аксесоари на дронове в този курс.
 3. Софтуерно приложение за програмиране – инсталиране и използване на приложението
 4. Софтуерно приложение за програмиране – елементи и тяхната функционалност
 5. Практически пример №1 – Здравей Tello!
 6. Практически пример №2 – Геометрични фигури

1. Същност на безпилотните летателни апарати

  Безпилотен летателен апарат (БЛА) или дрон е въздухоплавателно средство, което се управлява или е предназначено да се управлява самостоятелно или да бъде управлявано дистанционно, без на борда да има пилот, показан на фигурата по-долу.

  От конструктивна гледна точка най – използваните БЛА могат да бъдат категоризирани в две големи групи: БЛА тип фиксирано крило и БЛА тип ротационно крило. Първият тип БЛА са подходящи за изпълнение на мисии с голям обхват на действие, а втория тип за мисии обхващащи малки територии и свързани с изисквания за статично зависване над наблюдаваните обекти. На фигурите по-долу е показана контрукцията на БЛА тип фиксирано крило и съответно БЛА тип ротационно крило.


2. Предназначение на безпилотните летателни апарати

  В днешно време безпилотните летателни апарати са намерили широко приложение в различни сфери от нашия живот. Такива например са:

  Въздушна фотография и въздушно видео заснемане

  Въздушно наблюдение и откриване на обекти

  Дронове за специални цели или за доставки

  Дронове за инспекция

  Дронове за следене и документиране на животни


  Дронове за геодезия и картографиране

  Дронове за прецизно земеделие

  Дронове за ранно откриване на пожари и за спасителни операции

  Дронове за създаване на 3D модели  Забавление

  Танци

  Музика с дронове

  Състезания с дронове

  Бъдещето на дроновете

3. Компоненти и аксесоари на използваните в този курс дронове

  Използваният за обучение дрон в този курс ще бъде DJI Tello. Платформата Tello представлява образователна система базирана на блоково програмиране подходяща за деца от всякаква възраст. В допълнение на Scratch блоковото програмиране, дроновете Tello дават възможност на по-опитните да изучават и програмират посредством езици Python и Swift. Както всеки конвенционален дрон, така и платформата Tello разполага с основните компоненти изграждащи съвременните БЛА. Компонентите са представени на фигурата по-долу.

  Управлението на платформата Tello се извършва посредством официалните приложения за Android и IOS достъпни през съответния портал за приложения, а програмирането на платформата се извършва чрез приложението DroneBlocks за Android и IOS .
  След изтегляне на приложението и пускане на приложението за програмиране се появява следния начален екран. За да изградите комуникационна връзка между вашия дрон и мобилно устройство е необходимо да изпълните следните стъпки:

 1. Изберете бутона Connect to Tello;
 2. Ще се появи прозорец с инструкции;
 3. Включете дрона и изчакайте 15 сек;
 4. Отворете настройките за WiFi и се свържете към мрежа с име TELLO-XXXXXX;
 5. Свържете се към мрежата;
 6. Върнете се към приложението и натиснете Connect to Tello;
 7. Ако връзката е успешна, то трябва да виждате името на дрона и нивото на батерията;
  В лявата навигационна лента са поместени основните елементи за програмиране, като техните функционалности са логически разделени.

 1. TakeOff – функционален блок за излитане
 2. Navigation – функционален блок за навигиране на дрона предоставящ възможност да бъдат зададени настройки като скорост, дистанция за облитане, начин на завъртане, зависване и други
 3. Flip – функционален блок за извършване на превъртания (във всички възможни посоки)
 4. Loops – функционален блок за дефиниране на цикли
 5. Logic – функционален блок за работа с условни оператори
 6. Math – функционален блок за дефиниране на математически функции
 7. Variables – функционален блок за работа с променливи
 8. Land – функционален блок за кацане
  Като завършек на този курс ще разгледаме няколко примера за програмине на платформата Tello:

  Практически пример №1 – Здравей Tello!


  Практически пример №2 – Геометрични фигури!  Практически пример №3 – За самостоятелна подготовка!