Приложно програмиране

admin
Free
 • 4 lessons
 • 0 quizzes
 • 10 week duration

Блоково програмиране на дронове – първо упражнение

  В настоящето упражнение ще бъдат разгледани няколко основни практически примера при програмирането и управлението на DJI Tello. Упражнението е условно разделено на три основни части:

 1. Създаване на геометрични фигури – равнобедрен и разностранен правоъгълен триъгълник
 2. Кацане, зависване, летене нагоре и надолу с дрона
 3. „Совалки“

1.Създаване на геометрични фигури – равнобедрен и разностранен правоъгълен триъгълник

  Създаването на траектория описваща геометрична фигура изисква две относно неща – описание на дължината на страните на триъгълника и съоветно големината на неговите ъгли. На фигурите по-долу са представени равнобедрен и правоъгълен триъгълник. От геометрията знаем, че този тип триъгълници са изградени от два катета и хипотенуза. С помощта на Питагоровата теорема лесно можем да открием дължините на липсващите страни, а също така и ъглите на триъгълника.

  Нека разгледаме правоъгълния триъгълник представен на фигурата по-долу. Ако приемем, че хипотенузата и единия катет са съоветно 100 и 50 см, то втория катет ще бъде изчислен посредством теоремата на Питагор, а ъглите на триъгълника ще бъдат съоветно, ABC = 90, BCA = 30, CAB = 60 градуса.