Приложно програмиране

admin
Free
  • 4 lessons
  • 0 quizzes
  • 10 week duration

Блоково програмиране на дронове – трето упражнение

    В настоящето упражнение ще бъдат разгледани няколко основни практически примера при програмирането и управлението на DJI Tello. Упражнението е условно разделено на четири основни части:

  1. Изчертаване на сложни фигури – петостен (пентагон)
  2. Изчертаване на сложни фигури – шестостен (хексагон)
  3. Маршрут „змия“
  4. Маршрут „змия“ с условни оператори

1. Изчертаване на сложни фигури – петостен (пентагон)

2. Изчертаване на сложни фигури – шестостен (хексагон)

3. Маршрут „змия“

4. Маршрут „змия“ с условни оператори

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *